เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท กรุงไทย ออโต้ลิส จำกัด

บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด เดิมชื่อ บริษัท กรุงไทย ซี. เอส. จำกัด ดำเนินธุรกิจในการให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านบาท โดยนายสุเชฏฐ์ สุวรรณมงคล ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรายใหญ่รถ อีซูซุ ทางภาคใต้ในกลุ่ม อีซูซุ หาดใหญ่ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวเพิ่มขึ้นของยอดการจำหน่ายรถ จึงได้เจรจาร่วมทุนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งบริษัทเพื่อให้บริการเช่าซื้อรถในภาคใต้ และภายหลังได้ขยายสาขาเข้ามาในเขตกรุงเทพฯ ในชื่อของ บริษัท กรุงไทย ซี. เอส. จำกัด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2539

ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2546

กลุ่มบริษัืท สยามนิสสันพระนคร 2000 จำกัด โดย คุณประวิตร พันธ์สายเชื้อ ได้เข้าซื้อหุ้นใหญ่จากกลุ่มนายสุเชฏฐ์ สุวรรณมงคล ในสัดส่วน 55% และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัีท กรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 พร้อมกับปรับเปลี่ยน กลยุทธ์จากเดิมที่บริษัทเคยให้เช่าซื้อรถใหม่ซึ่งให้ผลตอบแทนในการลงทุนต่ำ เป็นการให้เช่าซื้อรถมือสองแทนทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

วันที่ 7 มิถุนายน 2548

กลุ่มผู้ถือหุ้น โดย คุณประวิตร พันธ์สายเชื้อ, คุณทรงยศ เอี่ยมธนะสินชัย และ คุณวิไลรัตน์ เอี่ยมธนะสินชัย ได้เข้าซื้อหุ้นใหญ่จากกลุ่มธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในส้ดส่วน 35%

วันที่ 24 สิงหาคม 2548

กลุ่มผู้ถือหุ้น โดย คุณประวิตร พันธ์สายเชื้อ, คุณทรงยศ เอี่ยมธนะสินชัย และ คุณวิไลรัตน์ เอี่ยมธนะสินชัย ได้เข้าซื้อหุ้นใหญ่จากกลุ่ม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 10% ซึ่งหุ้นทั้งหมดได้เป็นหุ้นกลุ่มของคุณประวิตร พันธ์สายเชื้อ 100%

ณ ปัจจุบัน

บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานสาขารวม 14 แห่ง


โทรสายด่วน

โทร. 02-9665224  Fax.02-5268506
 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด


Line ID 

กดเลยคะ แล้วทักมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น